Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

tyleilechce
1706 ade8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
3932 d397 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viajust-breathe just-breathe
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
tyleilechce
1125 caf8 500
Reposted fromrol rol vialikearollingstone likearollingstone
tyleilechce
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol vialikearollingstone likearollingstone
tyleilechce
Najgorszą rzeczą na świecie nie jest nie poznać prawdziwej miłości.
Najgorszą rzeczą na świecie jest poznać prawdziwą miłość i ją stracić.
— boli.
tyleilechce
Tak bardzo się boję.
— Cały czas,
Reposted fromvertheer vertheer viaDarkDream DarkDream
tyleilechce
1314 4639
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianontrivial nontrivial
tyleilechce
4760 fa39
The Age of Adaline (2015)
tyleilechce
2139 060c 500
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
tyleilechce
4532 77ce
Reposted fromgoaskalice goaskalice viakotfica kotfica
tyleilechce
1121 1688 500
tyleilechce
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica
tyleilechce
8966 335f 500
Reposted fromrol rol viagrarzynka grarzynka
tyleilechce
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viamaybelater maybelater
tyleilechce

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk vianontrivial nontrivial
tyleilechce
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viagrarzynka grarzynka
tyleilechce
2223 2810
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
tyleilechce
2371 e8b4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vianontrivial nontrivial
tyleilechce
1577 a8ee
tyleilechce
Ale tęsknota za tymi, których kiedyś kochaliśmy i mieliśmy przy sobie, lecz nigdy więcej ich nie przytulimy, to zupełnie nieznośna udręka.
— Kelly Creagh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...